Obchodní Podmínky

Jste na návštěvě v internetovém obchodě www.czechjewellery.cz

Prodávající:

Korespondenční adresa: I

Telefon:

IČO:

DIČ:

E-mail: k

Kupující: Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která řádně vyplní a odešle objednávkový formulář obchodu. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován prostřednictvím E-mailu.

Kupní smlouva

Odesláním objednávky a informací od prodávajícího o jejím přijetí je mezi prodávajícím a odběratelem uzavřena kupní smlouva týkající se zboží specifikovaného v objednávce.

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit vrácením nepoškozeného, kompletního  nepoužívaného zboží nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě, přičemž za rozhodující je považéváno datum odeslání vráceného zboží.

Prodávající nejpozději do 14 dnů vrátí přijaté peněžní prostředky. Peníze za vrácené zboží jsou vypláceny výhradně převodem na účet kupujícího. Nevyžádané zásilky na dobírku nelze přijímat. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních Občanského zákoníku.

Informace o zboží

Dodací lhůta, pokud nebylo dohodnuto jinak je 14 dnů.

Všechny zlaté šperky jsou vyrobeny ze zlata ryzosti 585, t.j. 14 karátů. Šperky o hmotnosti do 0,5g jsou označovány odpovědnostním puncem SK a puncem ryzosti 585. Zboží, jehož hmotnost přesahuje 0,5g podléhá podle zákona 250/2014 Sb. puncovní povinnosti a je proto označeno navíc puncem Puncovního úřadu, jehož vzhled je znázorněn v následující tabulce.

Ochrana osobních údajů: osobní údaje uvedené v objednávce jsou v souladu se zákonem 101/200Sb. využity pouze pro realizaci objednávky a nejsou nijak archivovány, nebo jinak dále používány. Odesláním objednávky zákazník vyslovuje souhlas s využitím těchto údajů podle uvedených pravidel.

Záruční lhůta, reklamace

Na všechny dodávané výrobky se vztahuje dvouletá záruka na vady materiálu, funkci nebo zpracování. Reklamace jsou v souladu se zákonem 634/1992Sb. řešeny pokud možno výměnou reklamovaného výrobku za nový. Reklamované zboží je nutno spolu s kopií faktury zaslat na adresu: . V případě, že nelze reklamaci úspěšně vyřešit, je možno vybrat si jiný výrobek v odpovídající ceně, nebo bude vrácena kupní cena. Náhrada reklamovaného zboží novým výrobkem , nebo penězi bude vyřízena pokud možno obratem, nejpozději však do 30 dnů. Pokud by odběratel nebyl spokojen s postupem dodavatele při řešení reklamace, nebo vrácení zboží, má možnost požádat o pomoc ve smyslu novely zákona 634/1992Sb. platné od 1.2.2016 orgány České obchodní inspekce. Informace o postupu při poskytování pomoci v rámci ochrany spotřebitele lze získat na webové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

Cena, poštovné

Cena objednného zboží včetně DPH je uvedena na stránkách E-shopu, stejně jako cena poštovného rovněž včetně DPH.

Způsob úhrady

Objednané zboží je zasíláno na dobírku prostřednictvím České pošty. V případě bezhotovostní platby předem převodem na účet, je zboží po obdržení platby zasíláno jako cenné psaní. Pro platbu převodem je k dispozici účet , jako variabilní symbol slouží číslo objednávky, které je uvedeno na potvrzení objednávky.